Boekbespreking. Slachtoffers en straf is de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen door Jeroen ten Voorde. In zijn oratie bespreekt…
Lees meer