Boekbespreking. In haar oratie beschrijft De Bock waarom we de civiele overheidsrechter moeten belasten in plaats van ontlasten. Ze beargumenteert dat de overheidsrechtspraak op dit moment niet meer voldoet aan de…
Lees meer