Boekbespreking. In deze oratie gaat Marc Kessler, hoogleraar strafwetgeving aan de Universiteit Leiden, in op de vraag hoe audiovisuele verslaglegging kan worden verwerkt in een nieuw Wetboek van...
Continue Reading