Ars Aequi Weblogs

Archives for Internationaal Europees en buitenlands recht - Page 3

Internationaal Europees en buitenlands recht

Twee handboeken: International Business Acquisitions & International Securities Law Handbook

Boekbespreking. In deze aankondiging staat een tweetal handboeken centraal: International Business Acquisitions en het International Securities Law Handbook. Gezien de onderlinge overlap worden zij hier gezamenlijk besproken. Opgemerkt zij echter…
Lees meer
Internationaal Europees en buitenlands recht

Legitimate Expectations Under Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights

Boekbespreking. De bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen speelt op een groot aantal terreinen van het recht een rol. Sigron bespreekt de bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen in het kader van artikel 1…
Lees meer