Ars Aequi Weblogs

Archives for Algemeen juridisch - Page 2

Zaaksvervanging: een verhandeling over de verschillende in het BW geregelde gevallen van zaaksvervanging mede in hun onderlinge samenhang

Boekbespreking. Zaaksvervanging is een ingewikkeld civielrechtelijk leerstuk dat in verschillende rechtsgebieden een belangrijke rol vervult: van het huwelijksvermogensrecht tot het vennootschapsrecht. In zijn 208 pagina’s tellende mono­grafie bespreekt Perrick bondig…
Lees meer
12