Boekbespreking. Dit populairwetenschappelijk geschreven boek gaat over alles wat komt kijken bij nalaten en erven. Van der Geld geeft op vrolijke en inzichtelijke wijze een overzicht van de belangrijkste juridische aspecten van nalaten en erven. Het boek is uitdrukkelijk bedoeld voor een breed publiek. Het heeft als doel veel mensen kennis te laten maken met erfrecht en het praten over onderwerpen als het testament uit de taboesfeer te halen.

Aan de hand van erfrecht­stories over tal van zeer aansprekende onderwerpen, bespreekt Van der Geld alles dat komt kijken bij nalaten en erven. Deze erfrechtstories zijn voorbeelden van situaties waarin iets misgaat omdat een testament ontbreekt of onduidelijk is. De erfenissen van beroemde personen als Prince, prinses Diana en Michael Jackson worden besproken, maar ook huis-tuin-en-keukenvoorbeelden van ‘gewone’ Nederlanders. Omdat er veel uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, streef ik niet naar volledigheid, maar benoem ik enkele onderwerpen om de va­riëteit en kwaliteit van het boek te benadrukken.

Het boek begint met een proloog waarin de fictieve persoon Tim, die werkt als international financial executive, wordt geïntroduceerd. Hij is in Nederland en erft de naaktkat Lilly van zijn tante Meta. Ook in het naschrift komt Tim weer aan bod. Tussendoor worden tal van andere onderwerpen besproken, verdeeld over vijf hoofdstukken. Het zwaartepunt van het boek ligt bij de eerste twee hoofdstukken, die gaan over nalaten en erven. In hoofdstuk 1, over nalaten, wordt bijvoorbeeld besproken wat er gebeurt wanneer iemand geen testament heeft gemaakt en wat de wettelijke verdeling is van de erfenis bij overlijden van een van de huwelijkse partners met kinderen. Ook de mogelijkheden van nalaten aan je huisdier, goede doelen of goede vrienden worden besproken. Bij bijna elk onderwerp wordt in een story besproken wat voor bijzondere situaties dit kan opleveren, bijvoorbeeld wanneer de poes van Karl Lagerfeld daadwerkelijk een erfenis krijgt. In hoofdstuk 2 wordt het perspectief van de erfgenaam besproken. Van der Geld bespreekt wederom wat er allemaal geregeld moet worden. De revue passeren bijvoorbeeld het regelen van een uitvaart, maar ook het feit dat de bankrekening van de overledene geblokkeerd wordt zodra de bank op de hoogte is van het overlijden. Daarna komt de afwikkeling van de erfenis aan bod: wat is bijvoorbeeld het verschil tussen zuivere en beneficiaire aanvaarding van een erfenis? Ook hier wordt in verschillende stories besproken wat er zoal mis kan gaan bij die aanvaarding van de erfenis. Ook tal van andere onderwerpen komen aan bod, zoals de rol van de werkgever bij overlijden, de positie van een minderjarige erfgenaam en de verkoop van het huis van de overledene.

Daarna komen nog een aantal varia aan bod in hoofdstuk 3 (getiteld: ‘Dit zou je maar van pas kunnen komen…’), wordt in hoofdstuk 4 de digitale erfenis besproken en komen in hoofdstuk 5 nog een aantal erfrechtelijke curiosa aan bod (zoals een top 5 van bijzondere testamenten en een deel over dieren die rijk worden van een erfenis). Ook deze hoofdstukken zijn telkens een combinatie van juridisch interessante en nuttige informatie en luchtige voorbeelden.

Het boek is een fascinerende en knappe combinatie van ingewikkelde juridische materie en luchtige grapjes. Van der Geld weet op indrukwekkende wijze het erfrecht zeer inzichtelijk te maken, terwijl de juridische inhoud van het boek volledig is. Doordat zowel het juridisch jargon als de spreektaal gebruikt worden, is het boek zeer goed begrijpelijk voor leken en tegelijkertijd juridisch informatief. Door het gebruik van verschillende voorbeelden die zowel voortkomen uit de eigen notariële praktijk van Van der Geld als rechtszaken en media, is het geheel een zeer licht en prettig leesbaar boek. Al met al is dit boek een aanrader voor iedereen die meer wil weten over erven en nalaten, zowel voor juristen als niet-juristen. (MR)

L. van der Geld
Wie erft de naaktkat? Wat iedereen over nalaten & erven moet weten
Uithoorn: Karakter Uitgevers B.V., 253 p., € 18,99