Boekbespreking. De Serière heeft met dit Asser-deel een kloek handboek afgeleverd. Dit deel is het eerste boek in de Asser-serie dat het effectenrecht als afzonderlijk rechtsgebied behandelt. Waar het effectenrecht eerder in één adem met het vennootschapsrecht genoemd werd, heeft het zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een omvangrijk zelfstandig rechtsgebied naast het vennootschapsrecht. Dit boek beperkt zich tot een bespreking van de vermogensrechtelijke aspecten van het effectenrecht, met een bijzondere aandacht voor de invloed van het Europees recht op ons effectenrecht. De Serière behandelt uitgebreid onderwerpen als aandelen die aan het effectenverkeer deelnemen, obligaties, de prospectusplicht, het giraal effectenverkeer en de civielrechtelijke gevolgen van het handelen in strijd met de regels van het effectenrecht. Voor de beantwoording van meer bestuursrechtelijke vragen van het effectenrecht, raadplege men beter andere literatuur. Daarover hoeven we (voorlopig) geen Asser-deel, een ‘Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht’, te verwachten. (PB)

V.P.G. de Serière
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel IV. Effectenrecht
Asser-serie, Deventer: Wolters Kluwer 2018, LXXXII + 1286 p., € 275