Boek_VanBeers_VanDomselaarDeze vriendenbundel is verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Dorien Pessers als hoogleraar aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam op 7 juli jongstleden. Pessers was naast hoogleraar ook columnist van de Volkskrant en is een bekend gezicht in het publieke debat. Haar lange wetenschappelijke carrière heeft in het teken gestaan van uiteenlopend onderzoek van een hoofdzakelijk rechtssociologische en rechtsfilosofische snit. Zoals dat gaat is in deze vriendenbundel een poging ondernomen om de veelkleurigheid aan onderwerpen die door Pessers in haar lange wetenschappelijke loopbaan zijn onderzocht recht te doen door het bijeenbrengen van een groot aantal (28) bijdragen van diverse auteurs die allen op een of andere manier proberen aan te sluiten bij haar persoon en/of haar oeuvre. Sommige bijdragen zijn werkelijk wetenschappelijk, de meeste zijn in wetenschappelijke zin minder strak in de leer: zo kunnen in het boek onder meer een fictieve dialoog en enkele meer persoonlijke essays worden aangetroffen. Het is kortom een boek waarin de bijdragen zich in de eerste plaats onderscheiden doordat zij de persoon achter de wetenschapper, van zowel de afzonderlijke auteurs als van degene tot wie het werk is gericht, in alle verscheidenheid belichten. (LN)

Britta van Beers & Iris van Domselaar (red.)
Homo duplex. De dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie
Liber amicorum Dorien Pessers, Den Haag: Boom juridisch 2017, 426 p., € 65