OverkleeftBoekbespreking. Overkleeft beschrijft in zijn proefschrift de positie van aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen, met name van 1999 tot 2004, in welke periode aandeelhouders hun positie versterkt zagen. Die versterking vindt haar grondslag in rechtspraak (beschikkingen van de Ondernemingskamer en Hoge Raad als Gucci, RNA en HBG), zelfregulering (de eerste Nederlandse Corporate Governance Code) en wetgeving (bijv. de Wet structuurregeling). Overkleeft beschrijft niet enkel de ontwikkelingen op juridisch niveau, maar ook op feitelijk en normatief niveau. Zo deed zich op feitelijk niveau een verschuiving in het aandeelhoudersbestand van Nederlandse beursvennootschappen voor en bestonden op normatief niveau van tijd tot tijd veranderende opvattingen in beleid, wetenschap en praktijk over de toelaatbaarheid van beschermingsconstructies bij beursvennootschappen, die doorwerkten in feitelijke en juridische ontwikkelingen. Het boek schenkt ook aandacht aan de opkomst van de rechtseconomische benadering van het ondernemingsrecht, mede in de context van law & economics, en bevat een vergelijking met het Duitse en Britse recht.

Op toegankelijke wijze beschrijft de auteur de herkomst van bovenstaande ontwikkelingen en analyseert hij de gevolgen hiervan. Overkleeft trekt ook lessen uit het verleden en pleit voor een sterkere doorwerking van ideeën uit andere wetenschapsdisciplines als law & economics in het Nederlandse ondernemingsrecht. Een voor de toekomst van het ondernemingsrecht relevante studie? (PB)

F.G.K. Overkleeft
De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen. Een analyse van recht, gebeurtenissen en ideeën
Diss. Rotterdam, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht 103, Deventer: Wolters Kluwer 2017, XIII + 681 p., € 79,50