Staring _eaBoekbespreking. Op 1 september ging Henk van de Bunt, de éminence grise van de Nederlandse criminologie, met emeritaat. Ter gelegenheid hiervan verscheen de aan hem opgedragen bundel Over de muren van het stilzwijgen. Dat Henk van de Bunt van onmisbaar belang is geweest voor de ontwikkeling van de criminologie in Nederland is – ook zonder het verschijnen van dit boek – algemeen bekend. Om er twee wapenfeiten uit te lichten: hij stond mede aan de basis van de nu als vanzelfsprekend bestaande opleidingen criminologie, die worden aangeboden aan de Erasmus Universiteit, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden. Daarnaast schreef Van de Bunt een proefschrift over het Openbaar Ministerie dat nog altijd als een standaardwerk geldt en zelfs onlangs is gerepliceerd (Lindeman 2017).

Het is om die reden niet verwonderlijk dat het boek voor een deel is gewijd aan het Openbaar Ministerie en het begrip ‘magistratelijkheid’, maar hier blijft het uiteraard niet bij. Dat Van de Bunt in zijn rijke carrière het onderwerp van zijn proefschrift ver is ontstegen, blijkt vooral uit de veelkleurigheid van de bijdragen. De 43 hoofdstukken laten vooral een grote diversiteit aan onderwerpen zien. Hoewel het boek een sterk ‘Rotterdams’-criminologisch accent heeft, alleen al doordat veel bijdragen van de hand van onderzoekers met een etnografische inborst zijn, bevat het ook het nodige aan juridische bijdragen en soms zelfs bijdragen voorzien van een kwantitatief-criminologische toets.

Zoals normaal bij vriendenbundels zijn in het boek bijdragen te vinden van wisselende kwaliteit en wetenschappelijkheid. Sommige auteurs belichten vooral hun persoonlijke relatie met of bespreken hun eigen waardering voor het werk van Van de Bunt, andere brengen zelf een nieuw wetenschappelijk argument in. Alles bij elkaar is het daarom vooral een aardig overzicht van en brengt het een mooi saluut aan de fraaie carrière van Van de Bunt. (LN)

Richard Staring, René van Swaaningen, Karin van Wingerde
Over de muren van het stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt
Den Haag: Boom criminologie 2017, 652 p., € 50