VanKoppen_eaBoekbespreking. Routes van het recht is al jaren hét handboek voor iedereen die de wederwaardigheden van de gedragswetenschappelijke hulpdisciplines van het (straf)recht wil bestuderen. Dat zou de lezer wellicht verbazen als hij in het voorwerk van het boek ziet staan de ‘eerste druk’ in handen te hebben. Deze eerste druk blijkt in feite echter een bewerking van het boek Reizen met mijn rechter, wat weer een bewerking was van Het recht van binnen. In het gegeven dat niet alleen de hoofdstukken zijn geactualiseerd, maar ook meer dan tien nieuwe hoofdstukken zijn ingevoegd is aanleiding gevonden om de kaft met een nieuwe titel te tooien.

Het vuistdikke boek kent maar liefst 53 hoofdstukken, waarin vrijwel alle facetten van de rechtspsychologie worden behandeld. Van meer ‘klassieke’ rechtspsychologische thema’s als de bewijsbeslissing (en denkfouten die mensen daar gemakkelijk bij kunnen maken), aandachtspunten bij het getuigen- en verdachtenverhoor tot kwesties betreffende de forensische psychologie. Hoewel vrijwel alle bijdragen van de hand van gedragswetenschappers zijn, is ook – met name in de bijdrage van Dubelaar – aandacht voor de altijd hachelijke kwestie van het voeren van een dialoog van goede verstaanders tussen juristen en deskundigen uit andere disciplines.

Routes van het recht is een van de weinige studieboeken die ook in de normale boekwinkel te krijgen is. Dat het ook de niet professioneel betrokken lezer aanspreekt komt ongetwijfeld ook doordat de rechtspsychologie regelmatig in de maatschappelijke belangstelling staat – vermoedelijk mede door de in de afgelopen decennia aan het licht gekomen gerechtelijke dwalingen. Maar een belangrijke reden voor de populariteit van dit boek zal zeker ook gelegen zijn in de goede leesbaarheid: relatief korte hoofdstukken zonder jargon nemen ook de minder geïnformeerde lezer bij de hand. Tegelijkertijd is dit ook de zwakte. Voor veel onderwerpen die in het boek aan de orde komen, bijvoorbeeld de forensische psychia­trie, geldt dat een groot deel ook al elders en uitgebreider is opgeschreven. Om die reden is het boek vooral een startpunt van onderzoek. De redactie is zich hier zelf ook bewust van geweest. Veel hoofdstukken – maar niet alle – sluiten af met aanbevolen literatuur en de 200 pagina’s tellende literatuurlijst geeft de lezer ruimschoots aanknopingspunten voor een verder onderzoek. (LN)

Peter van Koppen, Jan de Keijser, Robert Horselenberg, Marko Jelicic
Routes van het recht. Over de rechtspsychologie
Den Haag: Boom juridisch 2017, 1284 p., € 65