Wiggers_OostwouderBoekbespreking. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wetgeving over compliance bij zorginstellingen. Zo moeten zorginstellingen dit jaar onder meer het loongebouw aanpassen, de verhoudingen met zelfstandigen opnieuw fiscaal beoordelen, datalekken melden, een interne klokkenluidersregeling invoeren en het werkverleden van nieuwe zorgverleners nagaan. Dit handboek poogt een overzicht te geven voor – naar het lijkt – vooral zorg­instellingen om aan alle compliance-eisen te voldoen.

Het eerste deel (elk deel is opgesplitst in hoofdstukken) bespreekt compliance in de praktijk en bevat bijzonder praktische richtlijnen voor het opstellen van een compliance-programma. Het tweede deel bespreekt de governance, ethiek en bezoldiging in de zorg. Dit deel is ook voor (rechts)wetenschappers zeker de moeite waard. Het derde deel ziet op zorgregulatoire compliance en extern toezicht. Deel vier behandelt ten slotte fiscale compliance.

Het boek is duidelijk bestemd om zorginstellingen handvatten te bieden. Zo geeft het een compleet overzicht van de compliance-eisen, aangevuld met interviews en do’s en don’ts voor het opstellen van een compliance-programma. Het is een volledig en interessant handboek, maar sterk gericht op de praktijk en daarom aanzienlijk minder van belang voor de wetenschap. (CdK)

Ph.M. Wiggers & W. Oostwouder (red.)
Handboek compliance in de zorg
Zutphen: Paris Uitgeverij 2016, p. 374 p., € 59,50