Hagdorn-eaBoekbespreking. Terecht stellen de auteurs dat het spoorwegrecht een complex en dynamisch rechtsgebied is. Zo is er in 1991 een Europese richtlijn van kracht geworden en is er in 2005 een nieuwe Spoorwegwet in werking getreden. Desondanks is er al sinds 1960 geen handboek op dit gebied verschenen. De auteurs hopen deze leemte met het Handboek Spoorwegrecht op te vullen.

De auteurs gaan in op bepalingen omtrent het spoor en de treinen, maar ook op bijvoorbeeld de spoorwegonderneming, het spoorwegpersoneel en de handhaving. Behalve het bestuursrecht komt ook het privaatrecht aan bod. Het handboek geeft zo een compleet overzicht van de regelgeving die met de spoorwegen samenhangt. Zowel nationale, Europese als internationale rechtsbronnen komen aan bod. Ook historische achtergronden blijven niet onbesproken; daarnaast benoemen de auteurs toekomstige ontwikkelingen. Desondanks blijft de schrijfstijl helder en to the point, ook bij technische onderwerpen. Dit leidt tot een toegankelijk handboek voor eenieder die bij het spoor betrokken is.

Om toch een kritische kanttekening te plaatsen: omdat de auteurs ervoor kiezen de toepasselijke regelgeving overzichtelijk naar voren te brengen, ontbreekt op sommige punten achtergrond en diepgang. Dit hoeft de pret niet te drukken nu het Handboek Spoorwegrecht voor veruit de meeste lezers zal bieden wat zij nodig hebben: een duidelijk handboek en volledig naslagwerk. (JvM)

A.W. Hagdorn, V.J. Sütő & A. Wedzinga
Handboek Spoorwegrecht
Zutphen: Uitgeverij Paris 2017, 878 p., € 115