web_boom_vanBoekbespreking. Door meten tot weten is de oratie van prof. Willem van Boom die hij op 22 mei 2015 uitsprak ter gelegenheid van de aanvaar­ding van de leerstoel Civiel Recht in Leiden.
De titel verwijst naar de slagzin van Heike Kamerlingh Onnes, de Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar, die daarmee het belang onderstreepte van experimenteel werk bij het vergaren van kennis.
Van Boom beoogt te bespreken hoe deze slagzin zich verhoudt tot juridisch onderzoek, maar onderschrijft meteen dat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, omdat het immers geen evidentie is dat een rechtenfaculteit zich afficheert als bolwerk van exactheid. De jurist is meer bekend met taal, argumentatie, (rechts)overtuiging en systematisering. Het spanningsveld dat lijkt te bestaan tussen deze gebruiken van de jurist en objectief methodologisch verantwoord onderzoek leidt tot veel uitdagingen voor juridische (privaatrechtelijke) onderzoekers. Van Boom stelt dat men op Nederlandse rechtenfaculteiten op een ‘kruispunt’ van verschillende weten­schapsopvattingen staat. In deze oratie bespreekt Van Boom verder een aantal uitdagingen waar rechtswetenschappers mee te maken krijgen wanneer zij de kwaliteit van juridisch onderzoek meten. (CdK)

Willem van Boom
Door meten tot weten. Over rechtswetenschap als kruispunt
Oratie UL, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2015, 46 p., € 12,50