web_huizinkBoekbespreking. Tussen de ondernemingsrechtelijke handboeken neemt het hier te bespreken werk van Huizink, dat thans zijn vierde druk beleeft, een bijzondere plaats in. Waar bijvoorbeeld de ‘gele Bijbel’ van Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman zich beperkt tot de BV en de NV, slaagt Huizink erin alle rechtsvormen geïntegreerd te bespreken. Wie zich bijvoorbeeld afvraagt hoe de toetreding tot een samenwerkingsverband is geregeld, vindt dat bij Huizink op één plaats terug voor zowel de vereniging, de kapitaalvennootschappen als de personenvennootschappen. Desondanks heeft Huizink zijn boek betrekkelijk beknopt gehouden zonder afwijkende, hem onwelgevallige opvattingen onder het tapijt te schuiven. Zo zet Huizink de controverse over de rechtspersoon als instituut of contract treffend uiteen in niet meer dan drie bladzijden (nr. 14). Een prettige bijkomstigheid is dat Huizink niet lijdt aan de ‘aandoening’ die sommige handboekschrijvers weleens treft: de neiging om het persoonlijk gewenste recht te verwarren met het geldend recht. Waar Huizink stelling neemt, doet hij dat uitdrukkelijk en in de kleine lettertjes. Al met al een uitstekend studieboek. (KvV)

J.B. Huizink
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming
4e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2016, XXIII + 445 p., € 44,50