WesselsBoekbespreking. Dit Engelstalige handboek van Wessels is een vertaling van het eerste deel van het tiende boek uit de reeks Wessels Insolventierecht en behandelt het mondiale insolventierecht. Dit boek vormt het eerste deel. De tekst is naar de stand van de wet- en regelgeving per 1 augustus 2015 bijgewerkt.
Het boek behandelt een drietal thema’s. Het eerste thema betreft een gedetailleerde beschrijving van onderwerpen die spelen bij vrijwel iedere grensoverschrijdende insolventieprocedure. Het biedt daarnaast een weergave en voortzetting van het debat over beginselen van insolventierecht en nieuwe dogmatische en pragmatische benaderingen als inzet voor insolventievraagstukken en -geschillen. Verschillende regionale conventies en soft law – bijv. het OHADA-verdrag uit Centraal-Afrika en de best practices van INSOL International – worden hierbij betrokken.
Het tweede thema omvat een beantwoording van de vraag in hoeverre het internationaal insolventierecht in Nederland overgenomen is. Wessels bespreekt daarnaast de relevantie van het Nederlands insolventierecht voor de internationale insolventiepraktijk. Het derde en laatste thema dat Wessels behandelt ziet op de UNCITRAL-Modelwet inzake Grensoverschrijdende Insolventie en de relevante afwegingsfactoren voor staten wanneer ze de UNCITRAL-modelwetgeving aannemen.
Het handboek biedt een goed overzicht van voornoemde drie thema’s en vormt daarmee een gedegen naslagwerk voor de student, wetenschapper en praktijkjurist die zich bekwaamt in het internationaal insolventierecht.

B. Wessels
International Insolvency Law. Part I. Global Perspectives on Cross-Border Insolvency Law
Wessels Insolvency Law, Vol. X, Deventer: Wolters Kluwer 2015, 724 p., € 99,50