FaureHartliefBoekbespreking. Wie een onderwerp zoekt voor een essay of scriptie, doet er goed aan de verschijning van feestbundels in de gaten te houden. Dikwijls bevatten die bundels wat losser geschreven, originele en niet dichtgetikte bijdragen, die kunnen inspireren tot een onderwerp buiten de gebaande paden. Ook de hier aan te kondigen bundel, samen­gebracht ter ere van scheidend hoogleraar (maar nog immer actief advocaat-generaal) Jaap Spier, is in die zin aan te raden. Lezenswaardig zijn zeker de bijdragen over schade als gevolg van geleden angst of ondervonden onzekerheid (Langemeijer), over schadevergoeding bij dwaling (Hijma) en over de aansprakelijkheidsrisico’s van CO2-opslag (Faure). Wie verder leest, komt evenzo mooie stukken tegen die betrekking hebben op de blote verklaring voor recht (Akkermans), op het bewijs in whiplashclaims (Lindenbergh) en op het inmiddels klassieke Kelderluik (Hengeveld). Een sterke (spier)bundel kortom.

M. Faure & T. Hartlief (red.)
De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht
Deventer: Wolters Kluwer 2016, X + 325 p., €  59