Boek_Brandsma_eaBoekbespreking. Rechtvaardigheid, rechtszekerheid en doelmatigheid zijn voor menigeen de kernwaarden van het privaatrecht. Als het aan de auteurs van deze bundel ligt, wordt aan dit rijtje ‘hanteerbaarheid’ toegevoegd. Volgens de 39 schrijvers, allen civilist te Groningen, is dit een ‘containerbegrip’ dat verwijst naar de ‘praktische waarden’ van het privaatrecht. Het gaat dan vooral om efficiëntie en – jawel – rechtszekerheid, twee waarden die zich volgens de auteurs lastig laten vangen onder het klassieke rechtvaardigheidsbegrip (p. 18). De bundel bevat een zestal bijdragen over hanteerbaarheid. Steeds staat een ander rechtsgebied centraal. Aan de orde komen het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het notarieel recht, het burgerlijk procesrecht, het gezondheidsrecht en het Romeins recht.

Nieuws heeft dit Groninger boekje de lezer helaas niet te bieden. De bijdragen bevatten keurige samenvattingen van al het onderzoek dat de laatste jaren aan de noordelijke rechtenfaculteit is verricht, maar niet meer dan dat. Het doel ervan lijkt dan ook om aan te tonen dat op privaatrechtelijk gebied niets boven Groningen gaat. Beoogd lezerspubliek: de NWO-apparatsjiks en accreditatiecomités die beslissen over de verdeling van ’s lands onderzoeksgelden. Vandaar ongetwijfeld de nadruk van de auteurs op ‘hanteerbaarheid’, een – opzettelijk? – vaag gehouden, weinigzeggend begrip dat een zekere samenhang moet brengen in het Groninger onderzoeksprogramma. Al met al kan de lezer van dit blad deze bundel met een gerust hart ongelezen laten. (KvV)

F. Brandsma e.a. (red.)
Hanteerbaar privaatrecht
Den Haag: Boom 2015, 220 p., € 45