Boek_HaanappelBoekbespreking. Op 16 oktober 2015 promoveerde Haanappel-van der Burg aan de Universiteit van Amsterdam op een studie naar het leerstuk van overgang van onderneming. Als promotores traden op prof. dr. R.M. Beltzer en prof. dr. A.A.H. van Hoek. Allereerst worden de Richtlijn overgang van onderneming (Richtlijn 2001/23/EG; Hoofdstuk 2) en de inpassing daarvan in het Nederlandse recht (Hoofdstuk 3) besproken. Zoals de titel al aangeeft, is de studie van Haanappel-van der Burg (mede) rechtsvergelijkend van aard: aansluitend komt het leerstuk van overgang van onderneming naar achtereenvolgens het recht van Engeland (Hoofdstuk 4) en Duitsland (Hoofdstuk 5) aan de orde, waarna enkele meer concluderende observaties volgen (Hoofdstuk 6). Zo wordt onder andere duidelijk dat tussen de nationale begrippen van werknemer, verkrijger en vervreemder significante verschillen bestaan. Het is daarom erg belangrijk om vast te kunnen stellen welk recht toepasselijk is. Het tweede deel van het onderzoek (Hoofdstuk 7 en 8) is derhalve conflictenrechtelijk van aard. Het conflictenrechtelijke onderzoek geschiedt aan de hand van de Rome I-Verordening en het nationale recht van Engeland en Duitsland. Daarbij komt onder andere het probleem van de Statutenwechsel aan de orde, hetgeen inhoudt dat het door de conflictenregels aangewezen recht wijzigt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de onderneming in de loop der tijd naar een andere lidstaat wordt verplaatst. Lezers die in dergelijke problematiek geïnteresseerd zijn kunnen het proefschrift Haanappel-van der Burg lezen. (TK)

I.A. Haanappel-van der Burg
Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief
Diss. Amsterdam UvA, Deventer: Wolters Kluwer 2015, xvi+397p., € 58,00