Boek_vanderRoestBoekbespreking. Met Wet & Interpretatie. Een korte uitleg heeft Van der Roest beoogd een inleidend leerboek te schrijven om – de titel zegt het al – de wet beter te leren interpreteren. Van der Roest wil studenten hiermee een handvat bieden om een voorliggende rechtsvraag eenvoudiger te kunnen vinden. Met bijlagen zoals oefenopdrachten en een eindtoets wordt het leerachtige karakter van het boek nog eens benadrukt. Daarnaast lijkt het boek zich te richten op rechtenstudenten aan het hbo, aangezien de aanleiding om het boek te schrijven wordt gevonden in de colleges die Van der Roest aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft gegeven. Zoals de auteur zelf al aangeeft, heeft het boek dan ook ‘geen enkele wetenschappelijke pretentie’. Het leerboek omvat zeven hoofdstukken, en beslaat een kleine 160 pagina’s. Het belang van rechtsgeschiedenis voor interpretatie wordt door de auteur niet miskend; zo wordt in hoofdstuk 1 kort stilgestaan bij de Europese codificatiegeschiedenis. Een vogelvlucht is het wel, in slechts 15 pagina’s wordt de geschiedenis onder de loep genomen. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het natuurrecht, waarbij spraakmakende gebeurtenissen – zoals de moord op Theo van Gogh – de revue passeren. Hierdoor wordt de student op een luchtige manier meegenomen met het natuurrecht. Daarnaast wordt in het kader van de interpretatie uiteraard stilgestaan bij taal (hoofdstuk 3), rechtstoepassing door de rechter (hoofdstuk 4) en de verschillende interpretatiemethoden (hoofdstuk 5). Ook wordt, aan de hand van onder andere Quint/Te Poel, aandacht besteed aan rechtsvorming door de rechter (hoofdstuk 6). Afgesloten wordt met een bespreking van de motivering en legitimiteit van een juridische beslissing (hoofdstuk 7) Een korte uitleg is het wel, maar Van der Roest is erin geslaagd om in een klein aantal pagina’s een onmisbaar thema voor de rechtenstudie te beschrijven (MO).

O.A.P. van der Roest
Wet & Interpretatie. Een korte uitleg
Zutphen: Paris 2015, 166 p., € 29,50