VerburgBoekbespreking. In 2012 verscheen onder redactie van Houweling & Van der Voet de bundel Bijzondere arbeidsverhoudingen. Verburg besprak in zijn opstel in die bundel de positie van de bestuurder van de NV of BV. De onderhavige uitgave vormt een meer dan uitgebreide actualisering van die bijdrage. In chronologisch-thematisch verband passeren alle aspecten omtrent de positie van de bestuurder de revue. Hoofdstuk 2 vangt aan met de benoeming van de bestuurder; daarbij is er aandacht voor het besluit en de in acht te nemen termijnen. Hoofdstuk 3 ziet op de aard van de band tussen de bestuurder en de rechtspersoon. De taakstelling van de bestuurder komt aan de orde in hoofdstuk 4. In dat kader is er aandacht voor de concepten collegialiteit, instructiebevoegdheid, het tegenstrijdig belang en bestuurdersaansprakelijkheid. Het aspect van bezoldiging wordt besproken in hoofdstuk 5; in dat verband komen onder andere de recent ingevoerde change of control– en claw back-regelingen aan bod. Dat het ontslag van een bestuurder in de praktijk tot de meeste complicaties leidt (en bijvoorbeeld niet de benoeming), zal slechts weinigen verrassen. Opvallend is wel dat het aspect van ontslag, dat aan de orde komt in hoofdstuk 6, grofweg de helft van De bestuurder van de NV of BV beslaat. Zulks illustreert nog maar eens de complexiteit van de positie van de vennootschappelijke bestuurder naar Nederlands recht.

Deze beknopte uitgave zal naar verwachting een zeer handig naslagwerk vormen, met name voor de praktijkjurist. (TiK)

L.G. Verburg
De bestuurder van de NV of BV
Den Haag: BJu 2015, 175 p., € 59