Rechters worden geacht onpartijdig te zijn. Als een rechter toch laat blijken vooringenomen te zijn – of alleen maar de schijn van vooringenomenheid wekt – kunnen partijen die rechter laten…
Lees meer