Het recht op vrije toegang tot internet lijkt vanzelfsprekend. Toch is dit recht niet in alle landen op gelijke wijze en met dezelfde waarborgen in de wet opgenomen. In Nederland…
Lees meer