Het bedrijf had tot 2011 een ondernemingsraad ingesteld. Wegens gebrek aan animo – er werden geen werknemers bereid gevonden om zich verkiesbaar te stellen – werd de ondernemingsraad opgeheven...
Continue Reading