hammer-611589_960_720Het verhalen van schade door slachtoffers is een steeds meer geaccepteerd onderdeel van het strafproces geworden. Dat blijkt uit de studie Civiel schadeverhaal via het strafproces. Sinds enige tijd krijgen slachtoffers meer aandacht in strafzaken. Strafrecht is van oudsher sterk gericht op de dader. De overheid deed al veel aan de versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces, onder meer door spreekrecht in te voeren. Onderdeel van die versterking is ook het voor slachtoffers eenvoudiger te maken geleden schade te verhalen op daders. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van een woninginbraak of mishandeling. Lees verder op rechtspraak.nl.

Gerelateerde artikelen op ArsAequi.nl.