Copyright-woordenboek-300x228Volgens de rechtbank Amsterdam mogen de dagboeken van Anne Frank gekopieerd worden voor wetenschappelijke doeleinden. Het komt steeds vaker voor dat grondrechten een rol spelen in zaken over intellectuele eigendom. In het geschil over de dagboeken was een beroep gedaan op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. De rechtbank besliste dat bij een dergelijk verweer onderzocht moet worden of in het concrete geval de handhaving van de auteursrechten afstuit op een ander grondrecht. In dit artikel op MediaWrites bespreekt Wieke During de beslissing van de rechtbank Amsterdam.