eritreaWe berichtten recent over een serie kort gedingen over verschillende uitingen in verband met de lange arm van de dictatuur in Eritrea. Ook in een vierde kort geding, aangespannen door de oud-voorzitter van de Nederlandse jeugdafdeling van de enige toegestane politieke partij in Eritrea, is inmiddels uitspraak gedaan. De zaak draaide (weer) om het artikel in de Volkskrant van 27 januari 2016. Evenals in de andere zaken wees de voorzieningenrechter in haar vonnis van 13 mei jl. alle vorderingen af.
Lees het Mediareport-blog van Emiel Jurjens