indexBezit gedurende 20 jaar is niet vereist om tot voltooiing van de bevrijdende verjaringstermijn te komen. Vóór de periode van bezit kan namelijk ook sprake zijn van een onrechtmatige situatie. Als deze onrechtmatige situatie overgaat in bezit kan deze periode onder omstandigheden bij de verjaringstermijn worden opgeteld. Zo kon het gebeuren dat een beroep op verjaring op 4 september jl. door de Hoge Raad werd gehonoreerd, terwijl hooguit sprake kon zijn van 18 jaar bezit. Bijzonder aan het arrest is onder meer dat de Hoge Raad oordeelt dat de periode voor het bezit weliswaar niet aan de vereisten van bezit werd voldaan, maar dat evenmin sprake was van houderschap. Hierdoor kon het gebruik in de voorafgaande periode wel als onrechtmatig worden beoordeeld en kan artikel 3:314 lid 2 BW worden toegepast.  Lees het artikel van Thijs Liebregts.