alcohol tester politieKan een WAM-verzekeraar zich tegenover zijn eigen consument-verzekeringsnemer met succes beroepen op de ‘opzetclausule’ in de motorrijtuigenverzekering, als er sprake is van schade als gevolg van rijden onder invloed? Lees het blog van Dommerholt advocaten.