indexOnlangs deelde de minister van Veiligheid en Justitie mee dat het kennis- en kwaliteitsniveau van de recherche omhoog moet, opdat er meer misdrijven worden opgelost. Onder andere werd daarbij gewezen op fraudebestrijding.

Faillissementsfraude is helaas een veel voorkomend verschijnsel, ik merk het in mijn praktijk als rechter-commissaris dagelijks. Precieze cijfers zijn er niet, maar geschat wordt dat in 30% van de faillissementen sprake is van enige vorm van fraude, variërend van het vlak vóór faillissement wegmaken van wat goederen, tot plof-bv’s die leveranciers en fiscus voor miljoenen euro’s duperen. De schade in Nederland wordt geschat op twee tot vijf miljard euro per jaar. In 2014 waren er ongeveer 10.000 faillissementen van bedrijven en instellingen. Lees de Togacolumn van Matthieu Verhoeven.