imagesDe bescherming van slogans is mogelijk op grond van het merkenrecht en het auteursrecht. Beroemd is de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de slogan ‘Voorsprong door techniek’ van Audi, die is beschermd door het merkenrecht. Het merkenrecht stelt als eis dat een slagzin onderscheidend vermogen moet hebben, in zekere zin origineel en pregnant moet zijn, een inspanning vergt om uit te leggen (of het denkproces daarover in gang zet) en de slogan gememoriseerd kan worden. Bovendien is een merkregistratie, die geld kost, verplicht voor bescherming van slogans of slagzinnen als merk. Lees het blog van Joost Becker op Dirkzwager Intellectuele eigendom & IT.