indexHet bestuursorgaan dat bevoegd is tot de verlening van een omgevingsvergunning moet aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden als de belangen, die op grond van de bij de beslissing op de aanvraag te hanteren toetsingskaders moeten worden afgewogen, dat vergen. In welke gevallen een bepaald voorschrift nodig is, staat primair ter beoordeling van het bestuursorgaan dat de vergunning verleent. Lees het blog van M.R. Plug van EBH Elshof advocaten.