imagesHet bedrijf had tot 2011 een ondernemingsraad ingesteld. Wegens gebrek aan animo – er werden geen werknemers bereid gevonden om zich verkiesbaar te stellen – werd de ondernemingsraad opgeheven en werd op andere wijze voorzien in een vorm van medezeggenschap en/of raadpleging. In 2013 stuurde FNV bondgenoten de werkgever een brief, waarin zij werd gesommeerd om haar wettelijke verplichting tot instellen van een ondernemingsraad na te komen. Lees het blog van Maartje Ouwehand van Wieringa advocaten