NLD-20040204-GRONINGEN: Toga met bef. ANPFOTO KOEN SUYK

HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745
Voor beroepsaansprakelijkheid van een advocaat die een niet aan hem verleende opdracht feitelijk heeft uitgevoerd, gelden de normale vereisten van art. 6:162 BW. Niet is vereist dat de advocaat persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Lees het Cassatieblog van Kasper Jansen.