headerTijdens het symposium over de nieuwe Wet Auteurscontractenrecht o.l.v. Dirk Visser is een aantal stellingen over billijke vergoeding, aanvullende billijke vergoeding, niet gebruik, onvoldoende exploitatie en filmauteurscontractenrecht de revue gepasseerd. Bij elke stelling is gediscussieerd en gestemd. Lees de uitslag op IE-forum.