van-boom-oratie-2015Op 22 mei 2015 sprak Ars Aequi Annotator prof.mr. Willem van Boom zijn Leidse oratie uit: ‘Door meten tot weten’ – over rechtswetenschap als kruispunt. Hoe verhoudt ‘door meten tot weten’ zich tot het werk dat wordt verricht op rechtenfaculteiten? Die vraag is niet eenvoudig want het is geen evidentie dat een rechtenfaculteit zich afficheert als bolwerk van exactheid. Juristen houden zich immers vooral bezig met taal, tekst, systematisering, logische argumentatie, overtuiging en een betere wereld. Zij postuleren normen, debiteren tegeltjeswijsheden, argumenteren met verwijzing naar rechtssysteem, wet, rechtspraak, literatuur; maar zelden zie je ze meten of verwijzen naar systematische waarneming. Dus wat gebeurt er als we op rechtenfaculteiten gaan meten? Lees meer op Willem van Boom Blog.