energiemonitoringNadat een student Industrial Design aan de TU Delft software heeft ontwikkeld die energieverbruik in beeld brengt, ontstaat onenigheid over wie de eigendomsrechten van de visualisatie bezit. Is dat de TU Delft of de student zelf? Een vaststellingsovereenkomst lijkt uitkomst te bieden, maar dan ontstaat onduidelijkheid over de uitleg van deze overeenkomst. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt het vonnis.

Lees het AMSadvocaten-blog van Hidde Reitsma