Ars Aequi Weblogs

Sociaal-economisch recht

De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief

Boekbespreking. Wie een verzekering afsluit, moet spontaan open kaart spelen over dingen die voor de verzekering relevant zijn. Artikel 7:928 BW regelt dat een verzekeringnemer eigener beweging kond moet doen...
Continue Reading
Sociaal-economisch recht

Grensoverschrijdende juridische fusies. De verschillende grondslagen, mogelijkheden en beperkingen

Boekbespreking. Dit boek, uitgegeven in de serie Recht en Praktijk Onder­nemingsrecht, bespreekt uitvoerig het juridische kader van een grensoverschrijdende fusie, dat wil zeggen een fusie waarbij rechtspersonen uit verschillende...
Continue Reading