Boekbespreking. Deze congresbundel behandelt het thema eenheid en verscheidenheid over de volle breedte van het ondernemingsrecht. Volgens Timmerman is er binnen het ondernemingsrecht een toenemende behoefte aan verscheidenheid, diversiteit...
Continue Reading