Ars Aequi Weblogs

Archives for Burgerlijk recht - Page 2

Burgerlijk recht

Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat

  Boekbespreking. Ter ere van het emeritaat van Leidse hoogleraar Snijders is onder redactie van enkele van zijn Leidse collegae een liber amicorum met een drieëndertigtal bijdragen samengesteld....
Continue Reading
Burgerlijk recht

Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s

Boekbespreking. Elbert de Jong promoveerde op 3 juni 2016 op het onderwerp ‘voorzorgverplichtingen, over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s’. De Jongs proefschrift verscheen in de reeks van het Utrecht...
Continue Reading